CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN S.T.S

DẦU BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG CAO CẤP

  GEAR OIL GX 140

 • >GEAR OIL GX 140
 • Revotec – Gear Oil GX 140 là loại dầu nhờn đa cấp được pha chế tổng hợp từ dầu gốc có phân đoạn chịu nhiệt cao và hệ phụ gia cực áp. 

  Tìm hiểu sản phẩm

  GEAR OIL GX 90

 • >GEAR OIL GX 90
 • Revotec – Gear Oil GX 90 là loại dầu nhờn đa cấp được pha chế tổng hợp từ dầu gốc có phân đoạn chịu nhiệt cao và hệ phụ gia cực áp. 

  Tìm hiểu sản phẩm