CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN S.T.S

DẦU CÔNG NGHIỆP

Yêu cầu bôi trơn cho các động cơ xe máy, công nghiệp và hàng hải hiện đại rất đa dạng do sự khác biệt về cấu trúc thiết kế của từng kiểu động cơ, điều kiện làm việc cũng như cấp tiêu chuẩn kỹ thuật.

REVOTEC cung cấp nhiều loại dầu nhờn bôi trơn động cơ đa cấp khác nhau để thỏa mãn các yêu cầu trên. Tất cả các sản phẩm của REVOTEC được đặc chế từ các loại dầu gốc tinh luyện (từ dầu khoáng đến dầu tổng hợp) cùng các hệ phụ gia đặc chủng có thể đáp ứng được các điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất và thỏa mãn các yêu cầy kỹ thuật cao nhất hiện nay.

  REVOTEC THERMO OIL 46

 • >REVOTEC THERMO OIL 46
 • Revotec – Thermo Oil là loại dầu parafin được sản xuất từ phân đoạn dầu gốc chịu nhiệt cao, ổn định, cùng với hệ phụ gia chống oxy hóa và chống nhiệt phân tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở nhiệt độ cao, sử dụng cho các hệ thống truyền nhiệt cưỡng bức kín và hở.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 460

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 460
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 320

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 320
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 220

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 220
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 150

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 150
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 100

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 100
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 68

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 68
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 46

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 46
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC THERMO OIL 32

 • >REVOTEC THERMO OIL 32
 • Revotec – Thermo Oil là loại dầu parafin được sản xuất từ phân đoạn dầu gốc chịu nhiệt cao, ổn định, cùng với hệ phụ gia chống oxy hóa và chống nhiệt phân tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở nhiệt độ cao, sử dụng cho các hệ thống truyền nhiệt cưỡng bức kín và hở.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC CIRCULATING OIL 32

 • >REVOTEC CIRCULATING OIL 32
 • Revotec – Circulating oil là loại dầu thuần khoáng parafin chất lượng cao không chứa phụ gia, có khảnăng chống oxy hóa và chống nhũ hóa tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm