CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN S.T.S

Dầu nhờn động cơ xe máy

  REVOTEC - SCOOTER SUPER - Fully Synthetic

 • >REVOTEC - SCOOTER SUPER - Fully Synthetic
 • Revotec – Scooter Super là loại dầu nhờn tổng hợp đặc chế từ các loại dầu gốc tổng hợp 100%, dành riêng cho động cơ xe tay ga, đảm bảo bôi trơn thích hợp trong mọi điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt nhất của động cơ.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC - SCOOTER - Semi Syntec

 • >REVOTEC - SCOOTER - Semi Syntec
 • Revotec – Scooter là loại dầu nhờn công nghệ bán tổng hợp, dành riêng cho động cơ xe tay ga, đảm bảo bôi trơn thích hợp trong mọi điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt của động cơ.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC - MOTOR PLUS - Semi Syntec

 • >REVOTEC - MOTOR PLUS - Semi Syntec
 • Revotec – Motor Plus là loại dầu nhờn công nghệ bán tổng hợp dành riêng cho động cơ xe máy bốn thì đời mới, đảm bảo bôi trơn thích hợp trong mọi điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC - MOTOR EXTRA

 • >REVOTEC - MOTOR EXTRA
 • Revotec – Motor Extra là loại dầu nhờn đa cấp chất lượng cao, dành riêng cho các loại động cơ xe máy bốn thì, đảm bảo bôi trơn cho động cơ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

  Tìm hiểu sản phẩm