CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN S.T.S

DẦU TRUYỀN NHIỆT

  REVOTEC THERMO OIL 46

 • >REVOTEC THERMO OIL 46
 • Revotec – Thermo Oil là loại dầu parafin được sản xuất từ phân đoạn dầu gốc chịu nhiệt cao, ổn định, cùng với hệ phụ gia chống oxy hóa và chống nhiệt phân tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở nhiệt độ cao, sử dụng cho các hệ thống truyền nhiệt cưỡng bức kín và hở.

  Tìm hiểu sản phẩm

  REVOTEC THERMO OIL 32

 • >REVOTEC THERMO OIL 32
 • Revotec – Thermo Oil là loại dầu parafin được sản xuất từ phân đoạn dầu gốc chịu nhiệt cao, ổn định, cùng với hệ phụ gia chống oxy hóa và chống nhiệt phân tốt, giúp cho dầu ít bị biến đổi khi hoạt động ở nhiệt độ cao, sử dụng cho các hệ thống truyền nhiệt cưỡng bức kín và hở.

  Tìm hiểu sản phẩm