CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN S.T.S

Giới thiệu

Công ty cổ phần dầu nhờn S.T.S hiện sở hữu nhà máy sản xuất dầu nhờn với công suất 20.000 tấn/năm. Với hệ thống bồn bể và công nghệ liên hoàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế:

Bồn pha chế : 20 tấn, 10 tấn, 5 tấn định lượng hoàn toàn tự động bằng cảm biến trọng lượng (Italy – G7).

Hệ thống đóng rót phuy : 02 máy chiết rót tự động (Singapore), công suất 600 phuy/ngày.

Hệ thống đóng rót Thùng/Xô : 02 máy chiết rót tự động (Singapore), công suất 1000 thùng/ngày.

Hệ thống đóng rót bình 1L – 4L : Tự động (Singapore), công suất 10.000 bình/ngày.

Hệ thống máy móc thiết bị hóa nghiệm nhập từ EU, G7… Đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu nhờn